کیف موبایل Michael Kors

دسته بندیبرچسب زدن

کیف موبایل Michael Kors

طول  12.7 سانتی متر
ارتفاع  18.4 سانتی متر

 

رنگ بیرونی   مشکی
مواد بیرونی   چرم گاو
جنس پوشش داخلی    مواد مصنوعی

پیمایش به بالا